تاریخچه

این سایت یکی از زیر مجموعه های وب سایت hamshahri.com  است که در زمره نخستین رسانه های دیجیتالی فارسی زبان از ۱۸ سال قبل فعالیت خود را آغاز نمود. با این وجود به دلیل مشغله های علمی و درمانی موسس سایت در زمینه های درمانی و پیشگیری از معلولیت ها هیچگاه فرصت فعالیت تمام عیار و در خور نام این دامنه فراهم نگردید. به همین دلیل در طول مدت هجده سال گدشته علیرغم پیشنهادات فراوان مراجع تجاری و انتفاعی این سایت هیچگاه اقدام به فعالیت تجاری و انتفاعی ننمود و تنها به ارایه لینک های سایت های فعال در داخل کشور نمود که در چارچوب قوانین کشور فعالیت می نمایند. این سایت سال ها قبل از سایر رسانه های اینترنتی هم که قدری تشابه نام دارند فعالیت خود را شروع کرده است و به هیچگدام از آنان (از جمله یک روزنامه هم نام) وابستگی نداشته و ندارد.

در حال حاضر سیاست گردانندگان این سایت آن است تا هر چه بیشتر ضمن تاکید بر فعالیت غیر انتفاعی در راستای ارتقا سلامت و پیشگیری از معلولیت ها فعالیت سایت را گسترش دهند.

در این زمینه از کلیه افراد حقیقی و حقوقی فعال در داخل کشور که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران حاضر به همکاری هستند دعوت می شود تا در این راستا مطالب خود را ارسال نمایند.