آخرین اخبار

مصرف مقدار زياد قهوه در روز خطر ام اس را كاهش مي دهد.

Drinking a lot of coffee every day — more than 900 ml (30 fluid ounces) or around six cups — is linked to a reduced risk of multiple sclerosis (MS), finds research has found.

متن اصلی سایت منبع خبر

دانشمندان دريافته اند مصرف زياد قهوه(حدودا ٩٠٠ ميلي ليتر در روز) خطر ام اس را كاهش مي دهد.