آخرین اخبار

كهنسالان سالم داراي ژن هاي محافظت كننده در برابر كاهش قواي عقلي هستند

متن اصلی سایت منبع خبر

در یک مطالعه هشت ساله که نتایج آن در مجله سلول به چاپ رسیده استژنوم افراد مسن سالم که بیش نود سال زندگی کرده اند در مقایسه با سایر افراد دارای تالی های محاظتی ژنتیکی می باشد که آنان را از بعضی بیماری های کهنسالی حفظ می کند. این نتایج می تواند به دانشمندان در یافتن راههای پیشگیری و درمان بیماری دوران پیری کمک کند. در فیلم زیر محققین این مطالعه و برخی از افرادی که نمونه های آنان مورد استفاده قرا رگرفته است نقطه نظرات خود را ارائه می کنند.

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی