آخرین اخبار

اطلاعيه انجمن سلامت مادر و جنين در مورد سونوگرافي براي تشخيص ميكروسفالي

متن اصلی سایت منبع خبر

اين اطلاعيه در ارتباط با تاثير زيكا ويروس بر ميكروسفالي صادر شده

###

The Society for Maternal-Fetal Medicine (est. 1977) is the premiere membership organization for obstetricians/gynecologists who have additional formal education and training in maternal-fetal medicine. The society is devoted to reducing high-risk pregnancy complications by sharing expertise through continuing education to its 2,000 members on the latest pregnancy assessment and treatment methods. It also serves as an advocate for improving public policy, and expanding research funding and opportunities for maternal-fetal medicine. The group hosts an annual meeting in which groundbreaking new ideas and research in the area of maternal-fetal medicine are shared and discussed. For more information visit http://www. smfm. org.

Disclaimer: AAAS and EurekAlert! are not responsible for the accuracy of news releases posted to EurekAlert! by contributing institutions or for the use of any information through the EurekAlert system.

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی