آخرین اخبار

اميدهاي تازه در درمان اوتيسم

متن اصلی سایت منبع خبر

محققين در امريكا بيش از ٣٠ ژن موثر در يك نوع نادر اوتيسم  بنام سندرم رت را شناسايي كرده اند كه به صورت بالقوه مي تواند در انتخاب داروهاي هدفمند در درمان اين بيماري موثر باشد. 

در حال حاضر  بيش از٣٥٠٠٠٠ دختر مبتلا به اين بيماري در دنيا وجود دارد اما هيچگونه درمان اختصاصي براي ان وجود ندارد. 

دانشمندان با شناسايي اين ژن ها و تنظيم فعاليت ان ها مي توانند كروموزوم  كروموزوم ايكس غير فعال را كه واجد ژن  بدون جهش است را مجددا فعال نمايند و موجب عدم بروز علامت يا درمان بيماري شوند. 

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی