اميدهاي تازه در درمان اوتيسم

متن اصلی سایت منبع خبر
Rate this post

محققين در امريكا بيش از ٣٠ ژن موثر در يك نوع نادر اوتيسم  بنام سندرم رت را شناسايي كرده اند كه به صورت بالقوه مي تواند در انتخاب داروهاي هدفمند در درمان اين بيماري موثر باشد. 

در حال حاضر  بيش از٣٥٠٠٠٠ دختر مبتلا به اين بيماري در دنيا وجود دارد اما هيچگونه درمان اختصاصي براي ان وجود ندارد. 

دانشمندان با شناسايي اين ژن ها و تنظيم فعاليت ان ها مي توانند كروموزوم  كروموزوم ايكس غير فعال را كه واجد ژن  بدون جهش است را مجددا فعال نمايند و موجب عدم بروز علامت يا درمان بيماري شوند. 

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی