راه اندازی سامانه جمع آوری نگهداری اطلاعات جهش های سرطان

متن اصلی سایت منبع خبر
Rate this post
IMAGE

دانشمندان در دانشگاه واشنگتن سامانه ای را راه اندازی کرده اند که شبیه ویکی پدیا در جهش شناسی سرطان است. در این سامانه همه دست اندرکاران عرصه تشخیص ملکولی سرطان برای خود حساب کاربری درست می کنند . اطلاعات جهش و علامت را ثبت می کنند.

این سامانه که CIViC نام دارد به مشکلات تفسیر داده ها می پردازد چون بسیاری از اطلاعات خام اولیه برای متخصصین سرطان قابل تفسیر نیست. جزییات این خبر و جوانب علمی آن در نسخه اخیر ژورنال علمی نیچر چاپ شده است.

تعیین جهش ها در تومور بسیار آسان است اما تفسیر آنها و اینکه این یافته ها چه تاثیری در آینده بیمار دارد بسیار مشکل است.

به گفته دست اندرکاران این طرح قرار است به این مشکل پرداخته شود. و به گفته مدیران این پرژه نکته مهم و انحصاری در مورد این سامانه آن است که منبع آن باز و آزاد است و همه محققین می توانند از داده ها استفاده کنند.

 

همه افراد و محققین می توانند یک قطعه جدید از اطلاعات را ارسال کنند و یا ویرایش انجام دهند. برای آن که یک مطلب مورد تایید قرار گیرد باید مورد تایید حاقل دونفر برسد که یکی از آنها  ویرایشگر متخصص و ارشد باشد. ویراستاران ارشد  مجاز به تصویب داده های خود را ندارند. 

 

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی