افسردگی و اضطراب مشکل اصلی بازماندگان سرطان

متن اصلی سایت منبع خبر
Rate this post
در یک مطالعه که اخیراً در ۱٬۳۶۲ بیمار بازمانده و بهبودیافته از سرطان انجام گرفته است نشان می‌دهد که از هر ۵  نفر آنان ۴ نفر مبتلا به افسردگی و اضطراب می‌باشد .
به همین دلیل است که رسیدگی به وضعیت بیماران سرطانی از ضروریا فوری برخوردار می‌باشد. و پزشکان درمان کننده نباید تنها به  درمان بالینی بیماران تمرکز داشته باشند بلکه نکات  روحی و روانی را نیز می‌بایست مدنظر قرار دهند.د 
عوامل مختلفی از قبیل مسائل مالی مشکلات خانوادگی نگرانی از آینده و به خصوص شدت و عوارض بیماری از عواملی هستند که در این اضطراب و افسردگی تأثیر مستقیم دارند.  برای مثال بیماران  سرطان دستگاه تناسلی زنان  در مقایسه با بیماران مبتلا  به  لنفوم از وضعیت روحی و روانیبهتری برخوردار هستند .  دلیل این  موضوع آن است که احتمالاً بیماری لنفوم رفتار تهاجمی تر در مقایسه با سرطان‌های زنان دارد .فاکتور مهم دیگر در این ارتباط سن می‌باشد تأثیر روانی تشخیص سرطان در سنین پایین‌تر شدیدتر از سنین بالاتر است.

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی