امکان پیش بینی عود سرطان گلو با یک آزمایش جدید

متن اصلی سایت منبع خبر
Rate this post

۱۵تا ۲۰ در صد سرطان های گلو بعد از درمان عود می کنند. تاکنون روش موثری برای پیش بینی عود این بیماری وجود نداشته است. در یک مطالعه که در مجله Clinical Cancer Research چاپ شده است محققین از رابطه بالا رفتن دو نشانگر E6 و  E7ابا امکان عود این بیماری خبر دادند. این محقین عنوان نمودند که این آزمایش را می توان با هزینه کم در بیشتر آزمایشگاههای تشخیص طبی انجام داد.

 

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی