تغذیه با شیر مادر برای کودکان مبتلا به آسم مفید است

متن اصلی سایت منبع خبر
Rate this post

B

کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند ریسک پایین‌تری از عفونت‌ها استفراغ و اسهال و نیز احتمال کمتری از بیماری‌های دوران بزرگسالی دارند.

 

در یک مطالعه که اخیراً به چاپ رسیده است نشان داده شده است که کودکانی که از  شیر مادر استفاده می‌کنند و از نظر ژنتیکی در معرض بیماری آسم هستند در مقایسه با آنانیاز شیر مادر استفاده نکردند خطر کمتری برایشان ایجاد می شود.

این مطالعه که نتایج آن در کنفرانس انجمن تنفس و ۹ اخیراً در لندن برگزار شد منتشر شده است در د ۳۶۸ شیرخوار سوئیسی انجام گرفته است .

, Interaction of 17q21 variants with breast-feeding in relation to respiratory symptoms in infancy]

در این مطالعه آن دسته از شیرخوارانی که از نظر ژنتیکی در معرضآسم بودند  در صورتی که از شیر مادر استفاده نموده بودند ۲۷% کاهش خطر ابتلا به بیماری در آنها مشاهده گردید . اما انانی که از شیر مادر ستفاده نکرده بودند خطر ابتلا به آسم در آنها بیشتر بود.   این مطالعه بار دیگر  تأثیر متقابل بین محیط و ژن‌ها  رابه روشنی ارائه نموده است

 

 

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی