دانشمندان راز بازسازی دم مارمولک را پیدا کردند.

متن اصلی سایت منبع خبر
Rate this post

در یک مقاله که  امروز در مجله BMC Genomics چاپ شده است محققین آمریکایی یک سویچ سلولی را گزارش کرده اند که از طریق آن مارمولک می تواند بعد از قطع دمش آن را دوباره بازسازی کند. به کمک این سویچ که نقشی مشابه نقش یک رهبر ارکستر را به عهده دارد در آینده می توان همزمان چندین ژن را فعال یا غیر فعال نمود و لذا برای مثال غضروف را بازساری کرد یا در بیماران قطع نخاعی بلافاصله ترمیم انجام داد.

 

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی