آخرین اخبار

تهدید فزاینده بیماری های غیر واگیر بر سلامت بارداری و فرزند آوری

متن اصلی سایت منبع خبر

بر اساس تحقیقی که امروز منتشر شد دانشمندان نشان داده اند که مرگ و میر مادران باردار و عوارض باردرای در اثر بیماری های غیر واگیر مثل دیابت در حال افزایش است.

این مقاله در بولتن سازمان بهداشت جهانی چاپ شده و بر اهمیت مراقبت ها و تقویت نظام ثبت بیماری ها و آموزش پرسنل نظام سلامتتاکید دارد.

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی