مغز مي تواند خاطرات بد را عامدانه پاك كند

در يك مطالعه كه نتايج آن در بولتن سيكونونيك چاپ شده است محققان كالج دارموث در نيوهامپشاير آمريكا دريافتند كه مغز انسان مي تواند به صورت عمدي مطالبي را كه نمي خواهد به ياد داشته باشد از حافظه پاك كند. 

درمان جدید سرطان: قطع شاهراه تغذیه سلول های سرطانی

متن اصلی سایت منبع خبر

 

IMAGE

محققین موفق به کشف شاهراهی در مسیر تغذیه سول های سرطانی شده اند که از آن طریق سلول های سرطانی به اسید آمینه گلوتامین دست می یابند. از طریق مسدود کردن این شاهراه ، می توان سلول سرطانی را از انرژی لازم برای ادامه زندگی محروم کرد. نکته مهم آن است که سلول های سالم از گلوتامین به این منظور استفاده نمی کنند.

تاکنون ۹۱۷ نوع سرطان شناسایی شده است و برای هر کدام گاها درمان های مختلف وجود دارد و نهایتا اکثر موارد نیز منجر بروز مقاومت می شود.  اما این شیوه درمانی  امکان دور زدن را برای سلول سرطانی مشکل می کند. از طرفی این شیوه درمانی منجر به ریزش مو نیز نمی شود.

جزییات این تحقیق در مجله Journal of Biological Chemistry چاپ شده است.

 

 

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی